Home>Człowiek i styl>Jak leczyć zaburzenia odżywiania?

Jak leczyć zaburzenia odżywiania?

Zaburzenia odżywiania to jedno z najczęściej diagnozowanych przypadłości zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, którego początek sięgać może już lat wczesnodziecięcych. Na jego rozmaite odmiany cierpią jednak głównie dziewczynki w wieku dojrzewania i późniejszym, a u wielu z nich zdiagnozować można współistniejące zaburzenia psychiczne, takie jak nerwice albo depresje, w tym również typy lękowe. Problemy z jedzeniem wynikają często z tego, co aktualnie dzieje się w życiu młodych ludzi i bywają ściśle powiązane z konfliktami wewnątrz rodziny. Jak wygląda proces diagnozowania zaburzeń odżywiania, jakie są ich rodzaje i przede wszystkim – jak je skutecznie leczyć?

Trzy najczęściej spotykane rodzaje zaburzeń odżywiania

  • Anoreksja – jest to chyba najbardziej spopularyzowany w świecie popkultury i nie tylko rodzaj dysfunkcji związanej z odżywianiem. Polega głównie na odmawianiu jedzenia i bardzo często wiąże się ze skrajnym wyniszczeniem organizmu wskutek przewlekłego niedoboru substancji odżywczych. W najbardziej zaawansowanych przypadkach może prowadzić nawet do zgonu chorej osoby.
  • Bulimia – polega na kompulsywnym przyjmowaniu posiłków, a następnie na pozbywaniu się ich z organizmu poprzez prowokowanie wymiotów.
  • Kompulsywne objadanie się – cierpiąca na to schorzenie osoba czuje nadmierną potrzebę jedzenia, jednak w przeciwieństwie do bulimii nie wywołuje wymiotów. Zaburzenie to bardzo często prowadzi do nadwagi i skrajnej otyłości.

Skuteczne leczenie zaburzeń odżywiania

Wszystkie osoby, które cierpią na rozmaite dysfunkcje związane z jedzeniem, powinny zgłosić się po pomoc do poradni psychologicznej, np. https://www.poradnia-psyche.pl, albo do lekarza psychiatrii, ponieważ schorzenia te wymagają długotrwałej psychoterapii, w niektórych przypadkach połączonej także z leczeniem ambulatoryjnym lub szpitalnym. Proces ten jest zwykle rozłożony na wiele miesięcy, a nawet lat, a najczęściej prowadzonym typem psychoterapii jest terapia poznawczo-behawioralna, pozwalająca na dogłębne poznanie przyczyn i zachowań pacjenta lub jego otoczenia, które bezpośrednio wpłynęły na jego sposób postrzegania siebie i swojego ciała. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście + 9 =