Regulamin

REGULAMIN SERWISU focus-now.pl

 

§ 1. DEFINICJE

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 3.USŁUGI INFORMACYJNE

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

§ 6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE