Home>Człowiek i styl

Ciśnienie w systemie chłodnictwa – dlaczego musi być monitorowane i jak to zrobić?

Systemy chłodnictwa odpowiadają za obniżanie temperatury w wybranym środowisku. Znajdują zastosowanie do chłodzenia przestrzeni magazynowania produktów, jak również w określonych procesach technologicznych. Aby system mógł działać poprawnie, w tym zapewniać bezpieczeństwo utrzymania ruchu, należy kontrolować określone jego parametry, szczególnie ciśnienie. …