Home>Medycyna>Pierwsza pomoc – Kiedy powinno się jej udzielić? Konkretne sytuacje

Pierwsza pomoc – Kiedy powinno się jej udzielić? Konkretne sytuacje

Pierwsza pomoc to pomoc udzielana każdej osobie, która doznała nagłego zachorowania lub urazu, przy czym opieka ta ma na celu zachowanie życia, zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia i/lub wspieranie powrotu do zdrowia. Pierwsza pomoc jest zazwyczaj wykonywana przez laika, a wiele osób jest przeszkolonych w udzielaniu podstawowych poziomów pierwszej pomocy, takich jak resuscytacja. Jednak w większości krajów rozwiniętych pracownicy służby zdrowia powinni być w stanie udzielić przynajmniej podstawowego poziomu pierwszej pomocy, natomiast bardziej zaawansowane procedury mogą być wykonywane przez ratowników medycznych.

Kursy pierwszej pomocy

W niektórych krajach pracownicy służby zdrowia specjalizują się w prowadzeniu kursów pierwszej pomocy dla ogółu społeczeństwa; kursy te są często prowadzone w ramach programów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Takie kursy obejmują szkolenia w zakresie udzielania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, używania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, bandażowania ran, asystowania przy porodzie i innych aspektów zarządzania pierwszą pomocą. Taki kurs możesz zrobić na stronie https://medluk.pl/kurs/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy/.

Kiedy należy udzielić pierwszej pomocy?

Istnieje wiele sytuacji, które mogą uzasadniać udzielenie pierwszej pomocy: urazy w wyniku wypadków; nagłe choroby, takie jak drgawki lub udary; ukąszenia węży; reakcje alergiczne; ukąszenia zwierząt; użądlenia przez owady, takie jak pszczoły lub osy; drobne oparzenia i poparzenia przez gorące płyny lub parę wodną. Pierwsza pomoc powinna być udzielona jak najszybciej po wystąpieniu urazu lub choroby. Im wcześniej zaczniesz, tym większe masz szanse na uratowanie komuś życia lub zapobiegnięcie poważnym obrażeniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × pięć =