Home>Człowiek i styl>Jak zadbać o komfort trzody chlewnej w gospodarstwie?

Jak zadbać o komfort trzody chlewnej w gospodarstwie?

Każdy hodowca zwierząt gospodarskich musi mieć świadomość, że jest odpowiedzialny za cały inwentarz. Ważne, aby dokładał on starań, by zapewnić nie tylko właściwą opiekę, ale też odpowiednie warunki utrzymania. Trzoda chlewna może być trzymana w systemie otwartym, ale trzeba wtedy zapewnić możliwość ochrony przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Częściej jednak trzyma się świnie w budynkach inwentarskich.

Bezpieczeństwo i zdrowie zwierząt hodowlanych

Jeśli chodzi o pomieszczenia inwentarskie, stosuje się pojedyncze wygrodzenia dla trzody, ale zwierzęta mogą też przebywać grupowo. Podłogę wyścieła się w takich warunkach ściółką pod postacią materiału miękkiego, suchego i dobrze nasiąkającego. Chodzi o to, by zapewnić świniom uczucie ciepła i suchości. Lochy muszą mieć też możliwość zbudowania z tego materiału odpowiedniego gniazda. Odchody powinny być usuwane na bieżąco, aby nie zanieczyszczały wody czy paszy. Resztki jedzenia należy zabezpieczyć przed muchami i gryzoniami. W pomieszczeniu gospodarskim zwierzęta muszą mieć zapewniony również komfort psychiczny. Wszelkie sprzęty powinny być regularnie czyszczone i poddawane dezynfekcji. Zaniedbania pod tym względem mogą się fatalnie skończyć dla hodowanych zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × dwa =