Home>Nieruchomości>Zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych

Zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, z którym musi zapoznać się każdy, kto chce nabyć nieruchomość. Zasadą działania ksiąg wieczystych jest jawność, rękojmia wiary publicznej oraz domniemanie zgodności ze stanem prawnym. Dlaczego tak ważna jest znajomość danych, jakie zawiera księga wieczysta Po adresie pozwala ustalić przede wszystkim, jaki jest jej stan zadłużenia, w czyim posiadaniu się wcześniej znajdowała i poznamy plan budynku, a wszystko to uszeregowane w czterech działach.

Co znajduje się w księdze wieczystej?

Księgi wieczyste dzielą się na IV działy. Dział I zawiera dane dotyczące metrażu nieruchomości, adresu oraz praw przysługujących właścicielowi. Z działu II można dowiedzieć się wszystkiego o właścicielu bądź użytkowniku wieczystym. Dział III to ograniczone prawa rzeczowe. Dla przyszłego nabywcy ten dział jest szczególnie istotny, gdyż właśnie w nim dowiemy się o obciążeniach nieruchomości (nie włączając w nie jednak hipoteki). Z tego działu kupujący dowie się o służebności drogi koniecznej, przesyłu, czy służebności osobistej. Dział IV to z kolei informacje o zaciągniętym kredycie hipotecznym.

Księga wieczysta – jak ją znaleźć?

Elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych bardzo ułatwia sprawdzenie stanu księgi wieczystej. Dziś nie trzeba znać numeru kw, by odszukać informacje o nieruchomości. Dzięki temu w zaciszu własnego domu możemy zdobyć wszystkie niezbędne informacje. Jawność ksiąg wieczystych jest podstawą funkcjonowania handlu nieruchomościami. Dostęp do ksiąg wieczystych ma każda osoba, która wykaże interes prawny.

Księgi wieczyste można oglądać w odpowiednim oddziale sądu bądź online, np. przez portal: https://www.znajdzksiege.pl/.

Dlaczego trzeba sprawdzić stan księgi wieczystej?

Stan księgi wieczystej uznawany jest za decydujący, czyli informacje w niej zawarte uznajemy za prawdziwe i obowiązujące. W przypadku, gdyby zapis w księdze wieczystej nie zgadzał się ze stanem faktycznym kupujący może dochodzić anulowania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 2 =