Home>Wszystko wokół domu>W jaki sposób przeprowadza się montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

W jaki sposób przeprowadza się montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

Odprowadzanie ścieków bytowych z gospodarstwa domowego to jeden z problemów, jaki należy rozwiązać, przystępując do budowy domu. Często na terenach gdzie powstają nowe osiedla domów, nie ma sieci kanalizacyjnej i każdy musi zagospodarować ścieki w ramach swojej działki. Jednym z rozwiązań jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Utylizacja ścieków z gospodarstwa domowego

Na wstępie należy sprawdzić, czy na danym terenie nie występują ograniczenia dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni. Następnie inwestor powinien zwrócić się do specjalistycznej firmy jak https://www.ecoinvest.info.pl/oczyszczalnie-sciekow-przydomowe-biologiczne-zamosc/ która taką instalację może wykonać.

Najważniejszym elementem w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest osadnik gnilny. To w nim dochodzi do oddzielenia części stałych, które ulegają rozkładowi pod wpływem specjalnych preparatów bakteryjnych. Powinien on znajdować się jak najbliżej domu jednak z zachowaniem odległości określonych w przepisach. Pozostałe części instalacji, czyli studzienka rozdzielcza, drenaż, który rozprowadza wodę w glebie i kominek napowietrzający również muszą spełniać warunki odległości od studni, granicy działki, drogi i budynków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 16 =