Home>Pieniądze i biznes>Kim jest i na co może sobie pozwolić komornik sądowy?

Kim jest i na co może sobie pozwolić komornik sądowy?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy konkretnym sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie egzekucji sądowych mających na celu ściągnięcie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Jest więc gwarantem wykonania wyroku sądu, do którego trafiają sprawy związane z niespłacaniem zobowiązań kredytowych.

Jakie prawa i obowiązki ma komornik?

Komornik prowadzi swoją własną kancelarię na swój rachunek. Przy zastosowaniu odpowiednich środków przymusu egzekwuje on określoną sumę pieniędzy, którą dłużnik zaciągnął u wierzyciela. Może ściągnąć ją zarówno z wynagrodzenia, jak i jego majątku. W pierwszej kolejności zajmuje otrzymywane za pracę wynagrodzenie. jeśli dłużnik posiada umowę o pracę ma on prawo zająć nawet połowę jej wysokości. Jeśli w grę wchodzą długi związane z niepłaceniem alimentów kwota ta wynosi 60% całego wynagrodzenia. W przypadku otrzymywania pensji minimalnej komornik nie może jej zająć. Zasada ta nie dotyczy jednak umów o dzieło oraz wykonywania pracy na zlecenie, ponieważ w takich przypadkach komornik może zająć całe wynagrodzenie. Może również zablokować konto osobiste oraz firmowe dłużnika i pobrać środki w całkowitej wysokości długu. Komornik ma prawo skorzystać z pomocy policji, jeśli podczas przeprowadzania czynności napotka opór, który utrudni lub uniemożliwi mu wykonywanie pracy. W zakres kompetencji komornika wchodzi także licytacja zarekwirowanego majątku. Dokładny zakres jego kompetencji można sprawdzić na stronie https://komorniktarnobrzeg.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + 16 =