Home>Technika i auto-moto>Jakie testy przechodzi zaprawa betonowa?

Jakie testy przechodzi zaprawa betonowa?

Zaprawy betonowe wykorzystywane w budownictwie stanowią niezwykle ważny element konstrukcji. Wysokiej jakości beton to kluczowy czynnik wytrzymałości i trwałości budowli. W celu zapewnienie najwyższych standardów stosuję się różnorodne testy zapraw betonowych.

Wyznaczanie gęstości cementu

Doskonałym narzędziem do wyznaczenia gęstości cementu jest kolba Le Chateliera. Gęstość zaprawy wyznacza się w celu zapewnienia odpowiednich parametrów szczelności i porowatości. Jest to jeden z istotnych parametrów monitorowanych dla utrzymania stabilności konstrukcji. Duża zmiana gęstości może oznaczać nieprawidłowe napowietrzenie mieszanki, co w konsekwencji wpływa negatywnie na wytrzymałość betonu, a przez to całej konstrukcji.

Jednorodność betonu

Do określenia jednorodności betonu oraz głębokości jego pęknięć używa się betonoskopu. Jest to urządzenie, które poprzez pomiar prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej wyznacza właściwości betonu. Wykorzystywane są ultradźwięki o częstotliwościach od 24kHz do 150kHz.

Badanie konsystencji

Konsystencję zaprawy betonowej można badać na wiele sposobów. Dla betonów suchych i półsuchych stosuje się metodę Vebe, która jest miarodajna w zakresach niskich konsystencji. W przypadku tej metody konsystencję podaje się w sekundach. Inną metodą na badanie konsystencji cementu jest metoda stolika rozpływowego. Przeznaczona jest do pomiarów mieszanek ciekłych i półciekłych. Tą metodą nie można badać betonów samozagęszczalnych, za to świetnie sprawdzi się dla betonów kontraktorowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + siedemnaście =