Home>Człowiek i styl>Jak wygląda praca archeologa w dzisiejszych czasach?

Jak wygląda praca archeologa w dzisiejszych czasach?

Profesjonalny nadzór archeologiczny potrzebny jest w przypadku wielu okoliczności. Również w naszym kraju wiele inwestycji architektonicznych i infrastruktury znajduje się na terenach, które w ubiegłych epokach zamieszkiwane były przez ludzi z poprzednich wieków. Badania ratunkowe oraz różne projekty archeologiczne mają na celu ochronę tego dziedzictwa kulturowego. Bardzo często prowadzenie dalszych inwestycji jest niemożliwe bez interwencji archeologicznej.

Czym zajmują się prywatne firmy archeologiczne?

W tym celu prowadzący badania początkowo ubiega się o zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby wszystko odbywało się w zgodzie z prawem. Następnie na ściśle określonym terenie z odpowiednio dobranym sprzętem archeolodzy przystępują do odkrywania kolejnych warstw kulturowych. Każda z nich musi być dokładnie udokumentowana, często za pomocą zdjęcia fotograficznego ale także rysunku odręcznego. Odpowiednia dokumentacja jest niezwykle ważna, gdyż to za jej pomocą w dalszym toku badań można dopiero opracować całość stanowiska. Na sam koniec zespół ma obowiązek przywrócenia terenu do jego poprzedniego stanu.

Znajdowane zabytki

Zabytki z którymi najczęściej spotykają się archeolodzy to wielka ilość ceramiki znajdowanej w kawałkach, kości zwierzęce oraz element glinianej obudowy domu. Dla archeologa ważne jest, by z tych zbiorów umieć odczytać najważniejsze informacje – w tym o charakterystyce stanowiska, czyli czy jest to np. osada czy cmentarzysko a także określić kulturę. Większość zabytków po wstępnej konserwacji archeologicznej jest przekazywana do rąk specjalistów, prowadzących na nich zaawansowane badania. Ich wynikami dzielą się z archeologami, którzy następnie mają obowiązek ich opracowania i opublikowania wyników badań oraz oddania zabytków do odpowiedniej jednostki muzealnej.

Na rynku znajduje się dużo prywatnych firm archeologicznych oferujących swoje usługi. Warto rozeznać się dobrze wśród nich, gdyż nie każde są rzetelne i odpowiednio przygotowane. Poszukując ich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego warto rozważyć ofertę na stronie https://archeologia-olsztyn.pl, która zadba o wszelkie aspekty związane z koniecznością interwencji archeologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + dziesięć =