Home>Technika i auto-moto>Badania radiologiczne i nieniszczące NDT – zalety i działanie

Badania radiologiczne i nieniszczące NDT – zalety i działanie

Badania nieniszczące to skuteczna, bezpieczna i efektywna metoda, umożliwiająca rzetelną ocenę powierzchni badanego elementu lub obiektu. Działania te mogą być wykonywane zarówno na etapie produkcyjnym, jak i eksploatacyjnym.

Zalety badań nieniszczących

Ocena jakości oraz wytrzymałości materiałów produkcyjnych pozwala wykryć i usunąć ewentualne niedoskonałości, zapewniając tym samym pożądane efekty oraz bezpieczne użytkowanie. Największą zaletą przedmiotowej metody jest możliwość określenia parametrów oraz wykonania precyzyjnego opisu fizycznego na każdym etapie produkcji i eksploatacji.

Badania nieniszczące NDT w żaden sposób nie ingerują w specyfikę konkretnego materiału, dzięki czemu badana próbka – w przeciwieństwie do badań niszczących – nie ulega uszkodzeniu. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz charakteru badanej powierzchni, można zastosować metodę wizualną, penetracyjną, magnetyczno-proszkową, radiograficzną lub ultradźwiękową.

Nieinwazyjne metody radiograficzne

Badania radiograficzne to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w zakresie działań nieinwazyjnych. Jest to metoda bezpieczna, skuteczna, zapewniająca wysoki stopień wiarygodności, może być wykorzystywana zarówno do oceny elementów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, o grubości od 0 do kilku tysięcy milimetrów.

Metoda ta polega na wykorzystaniu promieniowania przenikliwego X i gamma. Niezbędnym czynnikiem jest także obróbka fotochemiczna, pozwalająca otrzymanie obrazu na kliszy. Ewentualne nieciągłości widoczne są na zdjęciu w postaci zaczernienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 3 =