Home>Technika i auto-moto>Wymagane dokumenty do złomowania pojazdu

Wymagane dokumenty do złomowania pojazdu

Do zezłomowania pojazdu wymagany jest komplet dokumentów, które poświadczą naszą tożsamość oraz potwierdzą prawo do pojazdu.
W celu zezłomowania pojazdu osoba, która doprowadziła samochód do punktu skupu musi zabrać ze sobą:

  • Dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument, który potwierdzi naszą tożsamość. W dokumencie musi znajdować się aktualne zdjęcie, adres zameldowania oraz numer PESEL właściciela pojazdu.
  • Dowód rejestracyjny pojazdu – w przypadku jego braku należy mieć zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu. Jeśli dowód został zatrzymany przez policję to należy posiadać kserokopię potwierdzoną pieczęcią właściwego wydziału komunikacji.
  • Kartę pojazdu – jeśli takowa została wydana. Odpowiednią adnotację znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym na ostatniej stronie. Jeśli została wydana to znajdziemy tam serię i numer karty pojazdu. Jeśli nie była wydana, to również znajdziemy o tym informację. Jeśli karta została zagubiona albo zniszczona to należy podpisać odpowiednie oświadczenie.
  • Jeśli do dowodu rejestracyjnego wpisany jest współwłaściciel, to najlepiej by obaj współwłaściciele stawili się podczas złomowania. Jeśli jest to niemożliwe, to współwłaściciel może upoważnić drugiego do zezłomowania samochodu. Obecny właściciel musi posiadać jego dowód lub kserokopię dowodu.
  • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli pojazd jest zarejestrowany na firmę to upoważnienie od przedstawiciela firmy.
  • Jeśli pojazd nie został przerejestrowany to należy ukazać umowę sprzedaży albo inny dokument, który potwierdza własność pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 5 =