Home>Człowiek i styl>Kable typu skrętka – jak działają i do czego są wykorzystywane?

Kable typu skrętka – jak działają i do czego są wykorzystywane?

Kabel typu skrętka to popularny model kabla, którego wynalazcą jest Alexander Graham Bell. Z biegiem czasu jego model bardzo ewoluował i zyskał ogromną popularność, stając się w obecnych czasach modelem wręcz niezastąpionym. Przede wszystkim stosowany jest do budowy sieci komputerowych, zwłaszcza lokalnych. Konstrukcja skrętki umożliwia zarówno swobodne, jak i efektywne przesyłanie różnych form danych. Po pierwsze cyfrowych, ale również analogowych. Produkt dostępny jest w ofercie wielu przedsiębiorstw, w tym również firmy Unotel oferującej szeroki wybór akcesoriów do budowy sieci strukturalnych.

Jakie są parametry skrętek?

Najważniejszym parametrem odnoszącym się do różnych typów przewodów jest impedancja falowa, czyli zależność między napięciem przemiennym na wejściu a wartością natężenia prądu, które może wyprodukować. Następnym parametrem jest tłumienie podawane w decybelach na jednostkę długości. Jego wartość to stosunek napięcia wejściowego sygnału oraz jego napięcia wyjściowego. Równie ważna rolę odgrywa propagacja sygnału, czyli prędkość przemieszczania się impulsu określana jako stosunek prędkości światła w próżni. Istnieje co najmniej kilka rodzajów kabli typu skrętka, które znajdują zastosowanie w różnych obszarach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście − 11 =