Home>Pieniądze i biznes>Dlaczego znajomość zasad BHP jest tak ważna?

Dlaczego znajomość zasad BHP jest tak ważna?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higieny pracy to jeden z regulaminów, który zobowiązują się przestrzegać wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że pracownicy stosują się do zasad BHP, znacznie zmniejsza się ryzyko, że ktoś ulegnie wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Zorganizowanie szkoleń BHP dla firm jest obowiązkiem pracodawców i sami także powinni brać w nich udział. To również oni podejmują decyzję, czy szkolenie ma zostać przeprowadzone przez Inspektora Służby BHP, czy firmę zewnętrzną. Ważne jest jednak to, aby pracownicy i pracodawcy doskonale wiedzieli jakie zagrożenia mogą im się przytrafić oraz jakie konsekwencje poniosą za nie przestrzeganie zasad BHP.

Pracownik uchylający się od przestrzegania zasad BHP może zostać ukarany na trzy sposoby: karą pieniężną, naganą lub upomnieniem. Przy czy upomnienie stosuje się najczęściej w przypadku niewielkiego lub niecelowego ominięcia zasad.

W gorszej sytuacji jest pracodawca, który nie przestrzegając zasad BHP, naraża się na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności do nawet 3 lat.

Znajomość zasad BHP i przestrzeganie ich zwiększa bezpieczeństwo pracowników i pracodawcy w zakładzie pracy. Warto mieć również na uwadze kary, które można ponieść za nierespektowanie zasad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × jeden =