Home>Pieniądze i biznes>Co musi umieć księgowa?

Co musi umieć księgowa?

Prowadzenie księgowości to niezwykle trudne zadanie, które wymaga dużej znajomości przepisów oraz różnorodnych regulacji prawnych. Z tego względu w większości przedsiębiorstw i instytucji zajmują się tym specjaliści zwani księgowymi. Muszą oni posiadać odpowiednie wykształcenie oraz konkretne umiejętności, takie jak choćby bezproblemowa i sprawna obsługa programów tekstowych i kalkulacyjnych. Jeśli chodzi np. o popularny program excel szkolenie z zakresu jego funkcjonowania odbywa się regularnie w wielu miastach naszego kraju.  

Obsługa księgowości to nie jedyny obowiązek

Osoby decydujące się na pracę w charakterze księgowego muszą być przede wszystkim staranne i bardzo sumienne, gdyż jakikolwiek błąd może oznaczać negatywne konsekwencje dla działania całej firmy. Warunkiem zostania takim specjalistą jest zdobycie średniego lub wyższego wykształcenia ekonomicznego. Liczy się również doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, a ponadto umiejętność obsługi komputera – szczególnie różnych programów finansowych i kalkulacyjnych. Jeśli taka osoba np. nie do końca radzi sobie z Excelem, może udać się na dodatkowe szkolenie organizowane przez ten podmiot: https://szkoleniaexcel.com/szkolenie-excel/dla-firm/. Kluczowym obowiązkiem każdego księgowego jest oczywiście rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale oprócz tego musi on umieć: zarządzać sprawami administracyjnymi, weryfikować poprawność rachunkową wszelkich deklaracji oraz sprawozdań, wypełniać przelewy bankowe, przygotowywać bilanse oraz rozliczenia z US, potwierdzać salda z kontrahentami, prowadzić zaawansowaną ewidencję kasową, rozliczać wszystkie zobowiązania podatkowe firmy, ustalać wynik finansowy, a także gromadzić dowody księgowe i ściśle współpracować z rewidentem. Oprócz tego istotnym zadaniem jest czuwanie nad właściwym i zgodnym z prawem przebiegiem wszelkich transakcji zawieranych na terenie przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × pięć =